Logo Poradnia Aspera
OFERTA

Zajęcia

Zajęcia warsztatowe obejmują:
 • część psychologiczną,
 • część prawną,
 • mediacje,
 • porozumienie rodzicielskie,
 • oraz część organizacyjną.

Każda część składa się z kilku szczegółowo opracowanych segmentów.

Część psychologiczna

Dziecko w sytuacji rozwodu:

 1. Reakcje dziecka na rozwód rodziców w zależności od wieku dziecka
 2. Etapy adaptacji do zmiany, przyjmowane role
 3. Uwarunkowania reakcji dziecka:
  1. emocjonalne, psychiczne
  2. poczucia bezpieczeństwa;
  3. więzi, konflikt lojalnościowy
 4. Najczęstsze zaburzenia występujące u dzieci w sytuacji rozwodowej:
  1. kompetencje społeczne
  2. problemy szkolne i wychowawcze

 

Rodzice w czasie rozwodu:

 1. Modele adaptacji do zmian, nowe role społeczne, kompetencje społeczne
 2. Determinanty relacji i więzi z dzieckiem ze strony rodzica
 3. Testy sprawdzające kompetencje i wiedzę wychowawczą

 

Formy pomocy psychologicznej:

 1. Wybrane metody wychowawcze:
  1. dostosowanie metody wychowawczej do sytuacji i dziecka
  2. konsultacja doświadczeń uczestników szkolenia.
 2. Metody radzenia sobie z trudnościami przez rodziców:
  1. konsultacje wychowawcze
  2. testy postaw rodzicielskich
Część prawna
 1. Władza rodzicielska
 2. Kontakty z dzieckiem
 3. Alimenty
 4. Zarząd majątkiem dziecka
 5. Ustanowienie opieki i kurateli
 6. Porwanie rodzicielskie
Mediacje
 1. Procedury i przebieg mediacji rodzinnych
 2. Wspieranie rodziców w przygotowywaniu planu rodzicielstwa (wychowawczego).
 3. Udział i rola pełnomocników w mediacji.
 4. Praca ze stronami w kierunku podziału majątku wspólnego.
 5. Uregulowania prawne dotyczące mediacji rodzinnej.
Porozumienie rodzicielskie
 1. Władza rodzicielska
 2. Kontakty rodzicielskie
 3. Kwestie finansowe
 4. Kwestie zdrowotne
 5. Kwestie istotne dla dziecka

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz
KONTAKT Gdańska 1/lok. 4,
85-005 Bydgoszcz
Pełny kontakt